3server.cz - WoW Český server
Přeskočit

Pravidla

 Vzahuje se pro každého hráče bez vyjímky:

Θ Používání hacků/cheatů - 3Server netoleruje používání jakýchkoliv programů či pokoušení získat nespravedlivou výhodu oproti osatatním hráčům.

Θ Využívání bugů - Pokud víte o nějakém bugu, jste povinen jej nahlásit v bugtrackeru. Zneužití jakéhokoliv typu chyby ve hře bude potrestáno.

Θ Sdílení údajů k účtu - V případě že někomu sdělíte své přihlašovací údaje, 3Server vám nepomůže účet získat zpět. Členové 3Serveru nepotřebují vaše údaje.

Θ GM Support - Jakákoliv žádost o itemy, kredity či jakoukoliv jinou pomoc, při které by došlo k výhodě hráče je zakázaná!

Θ Nevhodné chování - Chovejte se uctivě k ostatním hráčům. Jakýkoliv nezákonný, škodlivý, zneužívající, obtěžující, sexistický, vůlgární, rasistický, anti-náboženský, či jiný nevhodný projev na ostatní hráče nebo server bude potrestán. Toto pravidlo zahrnuje pojmenování petů, postav, týmů  a jiné pomocí nevhodných slov a spam.

Θ Farming - Získávání honorů, arena pointů, tokenů atd. pomocí altů (dalších postav na jednom pc), multiboxu, domluvy je proti pravidlům 3Serveru.

Θ Reklama - Je zakázáno propagovat jiné servery nebo komerční produkty. Zahrnuje to též jakékoliv škodlivé, výhružné, obtěžující, vulgární, nenávistné, rasové, anti-náboženské odkazy nebo jiné stránky s nezákonným projevem!

Θ Právo hráče - Hráč má právo odvolat se proti trestu. V této situaci bude případ prošetřen administrátorem.

™ 3 server

Nikdy nikomu nedovol,
aby ti ukradl nadšení ze hry

-->